Er is helaas niet zo heel veel bewaard gebleven uit het verleden van onze buurtvereniging.

Onderstaande tekst is door Wim van den Ouden opgesteld en uitgesproken als ceremoniemeester ter ere van het 25 jarige jubileum van de buurtvereniging wat gevierd is op Zondag 10 Maart 1985.

BUURTVERENIGING “De Vriendenkring”

Wat is dat eigenlijk voor een vereniging?

Ik heb geprobeerd wat gegevens boven water te halen, maar al snel bleek, dat het geen schrijvers zijn, die lui van het bestuur.

Wel heb ik vernomen, dat 3 mensen het initiatief hebben genomen.

Ik zou graag vertellen wie dat waren, maar ik mag van Gert en Willy Wiendels geen namen noemen en over koster ten Haag mag ik ook niet praten.

Dan waren er nog z’n 50 andere lieden die een buurt vereniging wel leuk vonden.

Zoals een goeie vereniging betaamt moet je natuurlijk ook vergaderen. Nou dat deden ze voor het eerst op 21 jan. 1960.

Vier man werd in het bestuur verkozen en hun eerste daad was een reglement opstellen.

Ik ga niet alle artikelen doornemen, maar in artikel 2 staat: De vereniging heeft ten doel om door onderlinge samenwerking tenminste eenmaal per jaar een samenkomst te organiseren voor een gezellige avond, of een reisje al naar gelang overeen kan worden gekomen….. enz enz

Er staat in dat artikel eenmaal per jaar een samenkomst: Hieronder verstonden zij toen en ook nu nog: eenmaal per 9 maanden.

Ik wil geen verband leggen, maar als ik de stukken verder doorneem zie ik, dat het leden aantal gestadig groeide.

Ze moesten er ook nog voor betalen: 50 cent per lid per maand, de vrouwen moesten hetzelfde bedrag betalen.

Als jullie nou denken, dat die groei door het buurtfeest werd veroorzaakt, heb je het mis, want in artikel 4 van het reglement staat dat je 15 jaar moet zijn als je lid wil worden. Er is nog steeds gekissebis in het bestuur of dit nou betekent, dat je lid mag worden als je 15 jaar wordt, of dat je 16 jaar moet zijn.

En dan ben je er nog niet: volgens het reglement moet je ook nog wonen… ten noorden van de Beekseweg tot aan de Geulecampweg, spoorlijn, met als begrenzing oost en west respectievelijk de olde goorweg en de gemeentegrens Bergh-Didam. Dit is voor jullie allemaal volkomen duidelijk neem ik aan. En dan moet je bedenken, dat toen de A15 nog niet dwars door de buurt was aangelegd.

Met de contributie werd ook wat gedaan:

Eenmaal per jaar…. eenmaal per 9 maanden een buurtfeest, maar daar hebben we het al over gehad.
Er werd een voetbalclub opgericht. Ik heb alleen kunnen ontdekken, dat de eerste wedstrijd tegen D.E.S. werd gespeeld. Wie er gewonnen heeft staat nergens vermeld, wel dat na afloop de nodige kroonkurken van de flessen zijn gewipt en dat het een vrolijke boel was.

Er zijn ook busreisjes georganiseerd. Hierbij begon de buschauffeur als snel met het weggeven van een eerste gratis rondje…. een rondje Velperbroek wel te verstaan. Tijdens deze reisjes werden liederen gezongen die waren gemaakt door Driekus Beursken.

Verder zijn er diverse malen kinderfeesten, een fietstocht een bingoavond georganiseerd. Zelfs hebben ze geprobeerd balpoints te verkopen om de kas te spekken. Een kas die elk jaar netjes werd gecontroleerd en naar verluidt klopte de kas bij elke controle tot op de cent.

Vanaf 1978 wordt ook trouw deelgenomen aan het carnaval. Behalve in 1984, werd er elk jaar een wagen gebouwd, waarbij er eerste, tweede en soms een derde prijs in de wacht werd gesleept.

Mensen, ik heb geprobeerd, als was het soms wat schertsend, een beeld te geven van onze buurtvereniging “De Vriendenkring” een naam die zij met ere mogen  dragen.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat wanneer je in deze buurt komt wonen je als vriend in de kring wordt opgenomen.

Graag stel ik daarom voor een toast uit te brengen op al die mensen die de vereniging staande houden…….

Namens het bestuur heet ik jullie alleen van harte welkom op de bijeenkomst van “De Vriendenkring”.

 

W.L. den Ouden
10 maart 1985
Krant-maart-1985