AED in de buurt?

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 mei 2016 is gesproken over de mogelijkheid om een AED aan te schaffen voor in de buurt.

Het bestuur heeft toegezegd dit te willen bekijken.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Bekijk ook deze pagina’s eens. Veel gesteelde vragen en verschillen.

Op de volgende locaties hangt reeds een AED:
– Sportpark “De Meikamer”, Smallestraat 49;
– Steak’m, Smallestraat 33;
– What2Do Safetyfirst, Oude Zandweg 4;
– Rensa, Beekseweg
– Pastorie, Smallestraat 35;

Geografisch gezien komt een AED het beste tot zijn recht aan de oostkant van de snelweg. Hier zijn er namelijk nog geen. De dichtstbijzijnde is aan de andere kant van loerbeek.

Wij gaan ons beraden o.a. op de volgende vragen:
– Waar moet deze dan komen te hangen;
– Wie zouden er een opleiding willen;
– Welke unit, met welke garantie zouden wij dan moeten kopen;
– Kunnen en willen wij dit betalen ( kosten tussen de 600 en 2300 euro);

Wordt vervolgd.