De datum voor jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, meestal eind Mei, wordt als gevolg van de coronacrisis verschoven naar een later tijdstip.

Meer informatie volg zo spoedig mogelijk