Het bestuur heeft tevens besloten om de algemene ledenvergadering van dit jaar te verplaatsen naar het volgend jaar. De kascommissie (Sandra & Norbert) hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. Tevens zijn zij gevraagd om een jaar extra zitting te nemen in de kascommissie.