Buurtpreventie Whatsapp Groep

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 mei 2016 is gesproken over de mogelijkheid om een Buurtpreventie Whatsapp groep op te zetten.

Het bestuur zou hierin het voortouw nemen o.a. voor wat betreft een reglement. Hier onder een voorbeeld reglement, iets aangepast aan onze situatie uit Ede.

  1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 16 jaar.
  2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de Buurt.
  3. WhatsApp is een burgerinitiatief.

– De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

  1. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
   – S = Signaleer
   – A = Alarmeer 112
   – A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
   – R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”).
   Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
  2. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
  3. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  4. Hou het zakelijk, geen smiles of emoticons, blijf bij het onderwerp.
  5. Druk niet te snel op ENTER, controleer je bericht.
  6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
  7. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
  8. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:
1:  het lid van de whatsappgroep woont in de betreffende buurt
2:  het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep
3:  in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van de buurtvereniging eventueel in samenspraak met de politie en gemeente.

Een van de vragen waar wij als bestuur nog mee zitten is wie deze groep zou moeten beheren. Zijn er leden die hier voor open staan?