2 Euro en 38 cent per persoon, per maand. Ja, echt waar. Dat zijn de financiële consequenties van het lidmaatschap van onze buurtvereniging.

Wie bedenkt dit?
Hoe komt je erop?
Waarom geen 3 of 5 euro per maand?
Is dit geen crime voor de penningmeester?

Laat ik met het laatste beginnen. Nee, het is geen crime voor de penningmeester dankzij de digitale hulpmiddelen die er vandaag de dag zijn. Daarnaast, leden maken zelf automatisch de contributie over. De penningmeester kijkt alleen periodiek, 1 tot 3 keer per jaar afhankelijk van activiteit, weer en wind en motivatie, of iedereen netjes op tijd betaalt. En ja, dat gebeurt gelukkig netjes met regelmaat en op tijd. TOP.

Waarom geen 3 of 5 euro per maand?

Dat is al eens voorgesteld in een Algemene Leden Vergadering maar werd door de leden afgewezen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de leden gelijk hadden. Wij kunnen nog steeds rond komen en er is dus op dit moment geen reden om de contributie te verhogen. Daarnaast, het heeft ook wel iets en al helemaal als je de achtergrond kent.

Wie bedenkt dit?
Hoe komt je erop?

Dat is een lang verhaal en juist daarom ook leuk om het te vermelden.

Wat wij terug hebben kunnen vinden.

In 1983 was de contributie 4 gulden en 25 cent per persoon per maand.
Ergens tussen 1983 en 1995 is de contributie aangepast naar 5 Gulden 25 per persoon per maand.

Een bankafschrift van januari 2000. 10 Gulden 50 per maand.

Met de introductie van de Euro is in 1999 een wisselkoers vastgesteld waarbij Één EUR is gelijkwaardig aan 2.20371 NLG (gulden).

5,25 / 2,20371 = 2,38 euro. Zie hier het huidige contributie bedrag dat dus al vanaf minimaal 1995 op het huidige niveau staat.

Hoe kan dat dan? Alles wordt duurder, behalve de contributie van de buurtvereniging.

Het antwoord is tweeledig. We zijn en blijven zuinig en letten op de kosten. Daarnaast is er ook wel het een en ander veranderd in de loop van de tijd zoals:

  • Het buurtfeest werd in het verleden om de 9 maanden georganiseerd en nu 1 keer per jaar;
  • Leden werden vroeger met een busje opgehaald en thuis gebracht vanaf het buurtfeest;
  • Bij leden die niet aan het buurtfeest deelnamen werd door het bestuur een vleespakket thuis bezorgd;
  • In het verleden hadden wij een volledige warme maaltijd (schnitzel, frites, doperwten met worteltjes en natuurlijk de appelmoes) om 24:00 aan het einde van ons buurtfeest; (dat waren nog eens tijden)
  • Het aantal jonge kinderen bij onze leden neemt af met als gevolg dat besloten is om vanuit de vereniging geen aandacht meer aan Sinterklaas te besteden;
  • Daarnaast zijn er nog wel een paar andere terugkerende kosten die het bestuur niet noodzakelijk achte die zijn weggevallen.